Sekretesspolicy

Helma Oy:s sekretesspolicy

 1. Registrator:

  Helma Oy Personnummer: 0925786-5
  Hietalahtenstranden 5 C mejl: helma@helma.fi
  00120 Helsingfors telefon: 09 668 93 90
 2. Registret är viktigt

  Helma Oys kundtjänst finns tillgänglig för registreringsärenden på vardagar kl 10-17 och på lördagar kl 10-15. Du kan kontakta kundtjänst antingen på telefon 09 668 93 90 eller på mejl på helma@helma.fi .

 3. Registernamn

  Helma Oys kundregister

 4. Registrets grund och syfte

  Syftet med Helma Oys kundregister är att förbättra kundservicen. Registret förs för förvaltning, förvaltning, underhåll och utveckling av kundrelationen.
  Helma Oy kan använda registret för marknadsföring mellan Helma Oy och kunden. Kundregistret används till exempel för elektronisk marknadsföring som att skicka nyhetsbrev och andra meddelanden.

 5. Registrets innehåll

  Endast väsentlig information för att hantera kundrelationen lagras i registret. Registret innehåller inte andra personliga uppgifter om kunder.

  Registret kan innehålla följande information:
  • namn
  • telefonnummer
  • adress
  • e-postadress
  • marknadsföringsförbud
  • Beställningshistorik

 6. Informationskällor

  Vårt företags primära datakällor är: data registrerad av användaren själv och händelser relaterade till den registrerade användarens kundskap, användning av tjänster, kommunikation och transaktioner.
  Vårt register består av uppgifter som har lämnats över av kunden antingen till vår webbutik, till vår e-post, i vår butik personligen eller vid annan liknande kundkontakt som till exempel på mässor och event.
  Vi samlar in uppgifter i vårt register endast från personer som har gett tillstånd.

 7. Överföring och mottagning av information

  Kunddata kan överföras utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, till exempel till USA, i enlighet med dataskyddslagstiftningen och inom de gränser som fastställs av den.

 8. Principer för registerskydd

  Registret förs som ett tekniskt register. Informationssystemet är skyddat och registret används endast av personer vars arbetsbeskrivning inkluderar dess användning.

 9. Datalagringsperiod
  Personuppgifter lagras i Helma Oy:s register tills kunden själv begär radering av uppgifterna. Undantag kan dock vara till exempel byte av informationssystem eller uppdatering av registret av annan anledning, varvid personuppgifter kan raderas ur registret.

 10. Registrantens rättigheter och utövande av rättigheter
  Europeiska unionens dataskyddsförordning garanterar rätten att bli bortglömd för den person som är införd i registret. Det innebär att den registrerade kan kräva radering av sina uppgifter genom att meddela Helma Oys kundtjänst. Begäran ska vara skriftlig och undertecknad.

Kontaktformulär

Perinteinen syysmyynti Hyttitien varastolla 15.11-17.11.2022

On taas perinteisen syysmyynnin aika. Tee löytöjä poistuvista mallistoista tai tilaa itsellesi matto mittojen mukaan laajasta valikoimasta jäännöspaloja.
Matot myydään uloskantohinnoin.

Myynti on avoinna:

ke 15.11 klo 10-20
to 16.11 klo 10-15
pe 17.11 klo 10-15

Tervetuloa tekemään löytöjä varastollemme osoitteeseen: Hyttitie 7, 00700 Helsinki.