Leveransvillkor

Helma Oy:s e-handelsavtalsvillkor för konsumentkunder i korthet


Läs mer om avtalet nedan, här är huvudpunkterna:

  • Vi levererar produkter till fastlandet och Åland. Leveranskostnader läggs till priserna enligt valt leveranssätt.
  • Vi strävar efter att leverera produkterna i lager inom 5-10 arbetsdagar. Vid leveransförseningar kommer Helma Oy att kontakta kunden utan dröjsmål.
  • Konsumentkunder i Helma Oys nätbutik har rätt att ångra sin beställning inom fjorton (14) dagar efter mottagandet av produkten. Helma Oy står för returkostnaderna för inställda produkter. Efter att ha mottagit produkterna kommer Helma Oy att återbetala det pris som kunden betalat för den avbokade produkten, inklusive fraktkostnader.
  • Kunden har vårdansvar för produkten tills kunden har beslutat att behålla produkten. Om varans värde har minskat när kunden returnerar varan har Helma Oy rätt att ta ut ersättning för värdeminskningen upp till varans fulla pris.
  • Vid problem eller fel, vänligen kontakta Helma Oy:s kundtjänst (e-post: helma@helma.fi, telefon: 09-668 93 90; mån-fre 9-18, lör 10-14).

Detaljerade avtalsvillkor för konsumentkunder

1 Vanligt

Det här är villkoren för Helma Oys webbutik. Dessa villkor gäller mellan Helma Oy och konsumentkunden (nedan kallad "Kunden") när Kunden köper produkter från Helma Oy via Helma Oys hemsida www.helma.fi genom.

2. Transaktioner i webbutiken

Alla Kunder som är minst 18 år och har en fungerande e-postadress och mobilnummer kan handla i webbutiken. Transaktioner och kundservice sker på finska.

Att lägga en beställning kräver ingen registrering. Kunden måste dock lämna den information som är markerad som obligatorisk vid beställning. Kunden ansvarar för att den lämnade informationen är korrekt och är skyldig att utan dröjsmål meddela Helma Oy eventuella ändringar i informationen.

Beställning av produkter görs genom att välja produkter i varukorgen i webbutiken. Helma Oy bekräftar mottagandet av beställningen med ett meddelande som skickas automatiskt till den e-postadress som Kunden angett. Kunden ska kontrollera att innehållet i beställningen som anges i mottagningsbekräftelsen överensstämmer med beställningen som kunden lagt.


3. Behandling av personuppgifter

Helma Oy behandlar Kundens personuppgifter på ett sätt som tillåts och krävs enligt gällande personuppgiftslagstiftning. Mer information om behandlingen av personuppgifter finns i registerbeskrivningen av Helma Oy:s register baserat på kundskap och andra sakliga samband.

4. Priser och information om produkterna

Vi debiterar produkterna enligt det pris som gäller vid beställningstillfället. Priserna på våra produkter gäller tills vidare eller under den period som anges separat i produktinformationen (till exempel kampanjprodukter).

Priserna på produkterna inkluderar inte betalningssätt eller leveranskostnader, utan bestäms av vald betalnings- och leveransmetod (se nedan "Produktleverans" och "Betalningsmetoder"). Leveranskostnader och kostnader relaterade till valt betalningssätt meddelas i webbutiken omedelbart före beställning och debiteras när beställningen är betald. Priserna på produkterna inkluderar mervärdesskatt.

Helma Oy strävar efter att hålla prisinformationen och produkttillgänglighetsinformationen som presenteras i nätbutiken aktuell och korrekt, men garanterar inte informationens riktighet eller produkternas tillgänglighet och ansvarar inte för dem. Om priset som presenteras i webbutiken har varit uppenbart felaktigt förbehåller sig Helma Oy rätten att häva avtalet. Priset har varit uppenbart felaktigt åtminstone när det väsentligt avviker från den vanliga prisnivån för en liknande produkt eller när kunden på annat sätt borde ha förstått felaktigheten i priset (t.ex. om priset är 0,00 €).

Om det visar sig att produkten som beställts av Kunden är slut i lager trots tillgänglighetsinformationen som presenteras i nätbutiken, kommer Helma Oy att meddela Kunden utan dröjsmål med hjälp av de kontaktuppgifter som Kunden lämnat. Om den beställda produkten inte är tillfälligt slut i lager, eller om leveransen av produkten skulle ta mer än 30 dagar från beställningstillfället, åtar sig Helma Oy att ersätta kunden för det pris som betalats för produkten i sin helhet, och försäljningen anses vara genomförd för den aktuella produkten. Men om kunden vill behålla affären giltig har kunden möjlighet att acceptera en längre leveranstid eller en ersättningsprodukt.

5. Leverans av produkter

Vi levererar produkter i hela Finland.
Vi strävar alltid efter snabbast möjliga leverans. Om det är en produkt som finns i lager strävar vi efter att leverera produkten inom 5 till 10 arbetsdagar, och i alla fall senast 30 dagar efter beställning av produkten. Om vi ​​märker att leveransen kommer att ta längre tid än normalt kommer vi att försöka kontakta Kunden utan dröjsmål med hjälp av de kontaktuppgifter som Kunden lämnat. Du kan följa beställningens förlopp från länken i orderbekräftelsen.

Vi levererar produkter på följande sätt:

Avhämtning från Helma Oys butik eller lager 0 €
Leveranstid 5 - 10 arbetsdagar.

PostNord
Leveranstid 5 - 10 arbetsdagar.

  • PostNord hemleverans 20 € 
    (PostNord kommer överens om leveransdatum med dig.)


Du kommer att få ett sms när produkten är tillgänglig för avhämtning. Var beredd på att styrka din identitet (körkort, pass, ID-kort med foto). Om avhämtning från Helma Oys butik eller lager väljs som leveranssätt kommer vi att lagra produkten i butiken i fyra veckor.

Om Kunden inte hämtar ut den levererade varan från utlämningsstället inom tidsfristen och inte uttryckligen meddelar avbeställning av produkten inom 14 dagar efter det att Kunden fått meddelande om att varan finns tillgänglig för avhämtning, anses Kunden ha annullerat beställningen av produkten. I detta fall har Helma Oy rätt att debitera Kunden ersättning för kostnaderna för att leverera produkten (Postnordis leveranssätt som anges ovan). Helma Oy har rätt att kvitta den aktuella ersättningen direkt från den betalning som måste återbetalas till Kunden på grund av avbeställningen av produkten.

Se detaljerad information om leveranssätt i avsnittet "Leverans och betalningsmetoder".

6. Betalningsmetoder

Följande betalningsmetoder kan användas i webbutiken:

Internetbankbetalningar:
Nordea, Osuuspankki, Sampo Bank, Säästöpankki/Aktia, Nooa, Handelsbanken, Ålandsbanken, Tapiola och S-bank.

Plast:
Visa, Visa Electron och MasterCard.

Inkassofaktura/delbetalning:

När du väljer Collector Invoice/Delbetalning som betalningssätt får du en räntefri betalningstid på upp till 60 dagar. Om du önskar kan du även betala fakturan i delar genom att betala det belopp du önskar, dock minst det minimibelopp som anges på fakturan. Faktureringsavgift 2,95 €. Faktureringsavgift för delbetalning är 2,95 € per månad. Du kommer att få en separat faktura med posten månaden efter beställningen.

Se detaljerad information om betalningssätt i avsnittet "Leverans och betalningsmetoder.

7. Bekräftelse av ingånget avtal

Vid leverans skickas en bekräftelse på det ingångna avtalet till kunden, som innehåller nyckelinformationen för beställningen samt ett avbeställningsformulär och instruktioner.


8. Ångerrätt

Kunden har rätt att ångra den beställda produkten från webbutiken eller hela beställningen inom 14 dagar utan att ange skäl. Ångerfristen upphör 14 dagar efter att produkten mottagits.

För att utöva ångerrätten måste Kunden meddela Helma Oy sitt beslut att avbryta produkten eller hela beställningen på ett otvetydigt sätt (exempelvis per brev per post, fax eller e-post). Kunden kan använda uppsägningsformuläret som skickas som bilaga till avtalsbekräftelsen, men användningen är inte obligatorisk. Retur av det ifyllda ångerformuläret tillsammans med den produkt som ska returneras anses också som meddelande.

För att uppfylla ångerfristen räcker det att Kunden skickar ett meddelande om användning av avbeställningen strax innan ångerfristen går ut.

Kunden ska utan dröjsmål och senast 14 dagar efter att ha gjort uppsägningsmeddelandet returnera den annullerade produkten till Helma Oy på nedanstående adress. Tidsfristen är uppfylld om Kunden skickar tillbaka varan före utgången av de aktuella 14 dagarna. Varan kan returneras till exempelvis Helma Oys butik, lager eller genom PostNord. Kunden levererar uppsägningsformulär fylls i tillsammans med den produkt som ska returneras . Produkten ska helst returneras i originalförpackningen eller på annat sätt välförpackad.

Returer görs via PostNord:

Helma Oy, Hyttitie 7, 00700 Helsingfors

Helma Oy ansvarar för de direkta kostnader som uppstår vid retur av produkter som kan avbeställas.

Vi återkommer till Kunden alla betalningar som erhållits från Kunden avseende den makulerade produkten (inklusive leveranskostnader om hela beställningen makuleras) utan dröjsmål och i alla fall senast 14 dagar efter mottagandet av avbeställningsmeddelandet. Helma Oy har dock rätt att avstå från att återbetala betalningar tills Helma Oy har fått tillbaka den makulerade produkten eller tills Kunden har bevisat att han har skickat tillbaka produkten. Vi utför returen med det betalningssätt som Kunden har betalat för produkten med, om inte Kunden uttryckligen har avtalat annat, och i alla fall på ett sådant sätt att Kunden inte ådrar sig kostnader för att returnera tjänsterna.

Kunden ansvarar för vården av den produkt han får. Kunden ansvarar upp till produktens fulla pris för eventuell sänkning av produktens värde som är resultatet av annan bearbetning än den bearbetning som är nödvändig för att fastställa varans art, egenskaper och funktionalitet.

9. Besiktning av produkter

Efter mottagandet av leveransen ska Kunden omedelbart kontrollera de levererade produkternas skick och riktighet samt säkerställa att leveransen innehöll alla beställda produkter.

10. Klagomål och felansvar

Kunden ska anmäla felet till Helma Oy:s kundtjänst (e-post: helma@helma.fi eller tel. 09 668 93 90) utan dröjsmål och senast 14 dagar efter att ha upptäckt ett eventuellt produkt- eller beställningsfel.

Helma Oy ansvarar för ett produktfel i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Om varan eller leveransen visar sig vara felaktig har Helma Oy i första hand rätt att åtgärda felet inom skälig tid eller istället leverera en felfri vara.

11. Leveransförsening

Kunden har rätt att åberopa sina rättigheter enligt konsumentskyddslagen på grund av försenad leverans av produkterna. Helma Oy ansvarar dock inte för förseningen om förseningen beror på en orsak från Kundens sida, såsom att Kunden inte varit där vid överenskommen tidpunkt för leverans av produkterna och inte kan nås, eller Kunden har lämnat felaktiga kontaktuppgifter eller inte meddelat att hans kontaktuppgifter har ändrats.

12. Force majeure

Helma Oy ansvarar inte för sådant avtalsbrott, såsom försening eller leveranshinder, som orsakas av omständigheter utanför Helma Oy:s kontroll (force majeure).


13. Tjänsteleverantör

Helma Oy (företags-ID: 0925786-5)
hemla.fi
Hietalahtenranta 5 c B
00120 Helsingfors
Telefon: 09 668 93 90 (mån-fre 10.00–17.00, lör 10.00–15.00; samtalet är gratis för kunden)
E-post: helma@helma.fi

14. Tillämplig lag och tvistlösning

Finsk lag tillämpas på dessa villkor, med undantag för dess lagvalsbestämmelser.

Parterna försöker lösa eventuella meningsskiljaktigheter i första hand genom förhandlingar. Om parterna inte kan komma överens kommer tvisten att lösas i Finland, vid Helsingfors tingsrätt. Kunden har också möjlighet att ta tvisten till tingsrätten eller konsumenttvistnämnden på sin bostadsort.

Kontaktformulär